Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Regression Quantiles under Heteroscedasticity and Multicollinearity: Analysis of Travel and Tourism Competitiveness

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no. 1
Jan Kalina - Petra Vašaničová - Eva Litavcová

Details:

Year, pages: 2019, 69 - 85
Language: eng
Keywords:
linear regression, model selection, robustness, regression quantiles, lasso, tourism; JEL Classification: C21, C13, C14, Z32
Article type: Vedecký článok
Document type: PDF
About article:
Heteroskedasticita a multikolinearita v lineární regresi představují vzájemně propojené problémy, které se často současně vyskytují v ekonomických modelech. Cílem tohoto článku je diskutovat různé přístupy k regresnímu modelování dat, a to za přítomnosti heteroskedasticity a současně i multikolinearity. Reálný ekonomický datový soubor ze Světového ekonomického fóra zde slouží jako ilustrace jednotlivých regresních metod a celý článek tak přináší praktickou motivaci pro regresní kvantily a zejména jejich regularizovanou verzi. V tomto datovém souboru se modeluje infrastruktura cestovního ruchu ve 141 zemích jako odezva 12 charakteristik konkurenceschopnosti turistického ruchu (TTCI). Ukazuje se, že regresní kvantily a jejich lasso odhady představují vhodnější metody pro selekci proměnných než tradičnější ekonomické nástroje.
How to cite:
ISO 690:
Kalina, J., Vašaničová, P., Litavcová, E. 2019. Regression Quantiles under Heteroscedasticity and Multicollinearity: Analysis of Travel and Tourism Competitiveness. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no.1, pp. 69-85. 0013-3035.

APA:
Kalina, J., Vašaničová, P., Litavcová, E. (2019). Regression Quantiles under Heteroscedasticity and Multicollinearity: Analysis of Travel and Tourism Competitiveness. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 67(1), 69-85. 0013-3035.
About edition:
Publisher: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Published: 17. 5. 2019