Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Prednášku Mozog ako na dlani si vedkyne rozdelili na dve časti

Mozog je úžasný! Potvrdilo si početné publikum SAVinci

29. 11. 2019 | zhliadnuté 588-krát

VYPREDANÉ! Napísali by organizátori, keby novembrová SAVinci bola na lístky, či nebodaj platená. Oznam síce nenapísali, ale stoličky doniesť museli, lebo záujem o rozprávanie o zákutiach mozgu bol enormný. Ťažko povedať, čo prilákalo viac – či samotná prednáška, alebo predoHRY, hlavolamy, hádanky, očné klamy. A určite pri pozvánke zavážilo aj avizované stretnutie s virtuálnou realitou. Príjemné prednášújce vedkyne RNDr. Diana Bzdúšková, PhD., a RNDr. Barbora Cimrová, PhD., z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV boli čerešničkou na torte s názvom Mozog na dlani.

Zo dve stovky záujemcov troch generácií o prednášku SAVinci privítala už tradične (a s kávičkou) Kongresová sála Westend Plazza v Bratislave na Patrónke. Stretnutie s virtuálnou realitou znie dobre, no vyskúšať si v rámci nej pohľad zo 40-metrovej výšky, to už chcelo odvahu. „Tento experiment je súčasťou projektu s virtuálnou realitou zameraný na pobyt vo výške,“ vysvetľuje Diana Bzdúšková, ktorá na projekte pracuje. Kto mal záujem, vyviezol sa „vonkajším“ výťahom na plošine do výšky 20 alebo až 40 metrov, a opisoval svoje pocity. „V projekte sa zameriavame na hodnotenie posturálnej stability v nulovej výške, vo výške 20 a 40 m a sledujeme aj fyziologické a psychologické parametre, ktoré odrážajú mieru stresu,“ hovorí vedkyňa, zatiaľ čo si robí poznámky do dotazníka.

Prednášku si obe vedkyne rozdelili na dve časti. V tej prvej mala Barbora Cimrová mozog doslova na dlani a vysvetľovala jeho „úžasnú a fascinujúcu štruktúru“. Všetci v hľadisku si tak mohli viac alebo menej oživiť „záhyby mozgovej kôry“ vedomosťami práve o mozgu. Z koľkých a akých častí sa skladá, ktorá má akú funkciu, kde je centrum reči či motoriky.

Diana Bzdúšková sa sústredila práve na motoriku – čo všetko ju ovplyvňuje a reguluje. Okrem nepostrádateľného mozočka, ktorý je paralelne prepojený so všetkými časťami mozgu, na motoriku vplýva miecha, mozgový kmeň, bazálne gangliá, talamus a mozgová kôra. Vysvetlila, ako veľmi a ktoré zmysly sú zapojené. „Napríklad starší ľudia sú veľmi závislí od toho ako dobre vidia,“ zdôraznila a spomenula ako výstrahu chodenie po schodoch po tme. No nie je to len zrak, ktorý vplýva na motoriku, napríklad aj podložka a mnohé ďalšie faktory, ktoré môžu byť u každého jedinca iné.

Je samozrejmé, že ani po otázkach publika sa debata s odborníčkami neskončila a trpezlivo vysvetľovali tajomstvá fungovania mozgu. Na začiatku obe vedkyne chceli publikum nadchnúť, aby sa každý zamyslel, na čo všetko slúži mozog. Podarilo sa.

P. S.: A áno, odznelo aj, že ženy dokážu venovať pozornosť viacerým veciam naraz, muži sú dôslednejší pri skúmaní jednej. Súvisí to s prepojením pravej a ľavej hemisféry, u žien je spojenie silnejšie.

Andrea Nozdrovická

Foto: Matej Fabiánek