Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Ladislav Šamaj, DrSc.

vedúci vedecký pracovník
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 45
Slovenská republika
Tel.: 02/5941 0522
Fax: 02/54776085