Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top
Online Týždeň otvorených dverí 12. - 16. apríl 2021. Všetko o doktorandskom štúdiu na SAV v AR 2021/2022

Milé návštevníčky, milí návštevníci, všetci, čo sa chcete niečo dozvedieť o doktorandskom štúdiu na SAV. Vitajte na našom virtuálnom Týždni otvorených dverí. Pozrite sa, ako to vyzerá na našich ústavoch a zistite viac o možnostiach doktorandského štúdia v akademickom roku 2021/2022.

Zaujímavé prezentácie a videá si pre Vás pripravilo viac než 30 vedeckých pracovísk SAV. Video prezentácie by mali fungovať priamo v prehliadači. V prípade problémov si môžete videá stiahnuť do svojho počítača a spustiť pomocou Vášho obľúbeného programu. Niektoré prezentácie sú vo formáte .ppsx (PowerPoint), respektíve .pdf (Adobe Acrobat).

Zaujali vás vypísané témy a chceli by ste sa o nich dozvedieť viac?

Náš Týždeň otvorených dverí vyvrcholí v piatok 16. apríla na ZOOMe. Pripojte sa na online stretnutie so zástupcami ústavov a školiteľmi, na ktorom sa budete môcť porozprávať (nielen) o témach doktorandského štúdia.

Na ZOOMe budeme online v dvoch časoch:
• 10:00 – 11:30 (pripojenie bude možné od 9:45)
• 13:30 – 15:00 (pripojenie bude možné od 13:15)

Tešíme sa na vás!


1. Oddelenie vied o neživej prírode

Vedy o Zemi a vesmíre

Astronomický ústav SAV
Ústav hydrológie SAV
Ústav vied o Zemi SAV

Matematicko-fyzikálne vedy

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Technické vedy

Elektrotechnický ústav SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav informatiky SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav merania SAV
Ústav stavebníctva a architektúry SAV

2. Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách

Lekárske vedy

Biomedicínske centrum SAV
Neuroimunologický ústav SAV

Biologické a chemické vedy

Centrum biovied SAV
Chemický ústav SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav molekulárnej biológie SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav zoológie SAV

Poľnohospodárske a veterinárne vedy

Ústav ekológie lesa SAV
Ústav krajinnej ekológie SAV

3. Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre

Vedy o človeku a spoločnosti

Ekonomický ústav SAV
Filozofický ústav SAV
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Vedy o kultúre a umení

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV
Ústav svetovej literatúry SAV