Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Jana Kubackova, PhD.

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/7922345