Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Anna Heizerová

Historický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
P. O. Box 198 Klemensova 19 814 99 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 5292 5753 kl. 101