Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

doc.,RNDr. Jozef Urban, CSc.

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: