Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Mgr. Pavol Szabó, CSc.

vedecký tajomník ÚEF

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/ 7922306, 7922310
Fax: 055/ 6228158