Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/ 7922317, 7922311
Fax: 055/ 6336292