Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Ing. Ján Baláž, PhD.

Samostatný vedecký pracovník

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

 Osobná webstránka:  space.saske.sk/profile/staff/?lang=0&id=1
E-mail:
Tel.: 055/7204124
Fax: 055/7204125