Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Boris Klempa, DrSc.

Biomedicínske centrum SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 59302465