Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

prof. RNDr. Jela Mistríková, DrSc.

Katedra virológie

Biomedicínske centrum SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/59302.426, 54773172
Fax: 02/54774284