Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.

vedúci vedecký pracovník

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/7922226
Fax: 055/6336292