Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.

vedúci Centra fyziky veľmi nízkych teplôt

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

 Osobná webstránka:  ofnt.saske.sk
E-mail:
Tel.: 055/6228158, 7922311, 7922310
Fax: