Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Marcela Kúdelová, DrSc.

Biomedicínske centrum SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 59302434
Fax: 02/ 54774284