Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

prof., RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.

Biomedicínske centrum SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: