Podujatia

Pohľady na slovenskú politiku - panelová diskusia a publikácia

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 15.5.2017, videné 356-krát

Ústav politických vied SAV a Univerzitná knižnica v Bratislave

pozývajú verejnosť na panelovú diskusiu Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989

dňa 25. mája 2017 o 16,30 hod. v Prednáškovej sále UK na Ventúrskej ul. 11.

Súčasťou diskusie bude aj prezentácia publikácie Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989, ktorá vyšla v dvoch zväzkoch vo vydavateľstve Veda.

 

V diskusii vystúpia spoluautori publikácie:

prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc. (Ekonomická univerzita), doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (Ústav politických vied SAV), prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (Pedagogická fakulta UK Bratislava), PhDr. Peter Zelenák, CSc. (Filozofická fakulta UK Bratislava) a PhDr. Miroslav Pekník, CSc. (Ústav politických vied SAV).

(r)