Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Finančné pravidlá na udeľovanie grantov SAV na medzinárodné výskumné projekty

Vložil(a): J. Barančík, 14.5.2018, videné 145-krát

Predsedníctvo SAV na svojom 11. zasadnutí dňa 10. mája 2018 uznesením číslo 376.C  schválilo

Finančné pravidlá na udeľovanie grantov SAV na medzinárodné výskumné projekty

Finančné pravidlá nadobúdajú úičinnosť 1. júla 2018.

Týmto dňom strácajú platnosť finančné pravidlá schválené uznesením P SAV č. 67.C zo dňa 7.9.2017

 

Finančné pravidlá sú prístupné cez INTRANET

Príloha

SAV- ang.lat.DEF.jpg