Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Informačný seminár k ERA-NET výzve HERA JRP „Public Spaces: Culture and Integration in Europe“ dňa 6. septembra v Bratislave

Vložil(a): J. Barančík, 14.7.2017, videné 260-krát

Slovenská akadémia vied organizuje informačný seminár k ERA-NET výzve HERA Joint Research Programme „Public Spaces: Culture and Integration in Europe“, ktorý sa uskutoční

 

dňa 6. 9. 2017 (streda) o 9 hod.
v Malom kongresovom centre SAV, Štefánikova 3, Bratislava.

 

Na seminári vystúpi prof. Wojciech Sowa (Narodowe Centrum Nauki, Poľsko), ktorý je predsedom konzorcia HERA (Humanities in the European Research Area) a zároveň aj jedným z autorov textu výzvy „Public Spaces: Culture and Integration in Europe“.

 

V prílohe Vám zasielame pozvánku vedeckého sekretára SAV PhDr. Dušana Gálika, CSc.  na predmetný seminár spolu s návratkou. Seminár  bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku.

Podrobnosti sú uvedené v pozvánke, resp. záujemcovia môžu kontaktovať tiež Ing. Zuzanu Panisovú z odboru OMS panisova@up.upsav.sk

 

Prosíme informovať záujemcov z radov vedeckých pracovníkov o konaní tohto informačného seminára a potenciálnych uchádzačov o predloženie návrhu projektu na danú tému.

 

 

 

Ing. Ján Barančík, PhD.

Koordinátor projektu HERA

 

 

Príloha

HERA
Príloha

H2020
Príloha

SAV