Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Predlzenie terminu zaslania prihlasok do 31.7.2017 / Medzinarodne parlamentne stipendium

Vložil(a): J. Barančík, 4.7.2017, videné 190-krát

Milé bývalé účastníčky,

milí bývalí účastníci kurzov „Europa Netzwerk Deutsch“,

 

nadväzujúc na môj mail z 8.mája (viď dolu) oznamujeme, že termín pre zaslanie prihlášok pre IPS 2018 bol predĺžený do 31.7.2017.

 

Ďakujeme za zaslanie tejto informácie možným uchádzačkám a uchádzačom, ak takých vo Vašom okruhu poznáte.

 

Beáta Holubecová

Presse- und Kulturreferat | Tlačové a kultúrne oddelenie

pr-100@pres.auswaertiges-amt.de beata.holubecova@diplo.de

 

www.pressburg.diplo.de | G20

Deutsche Botschaft | Nemecké veľvyslanectvo

Hviezdoslavovo nám. 10, 813 03 Pressburg | Bratislava

Tel.00421 2 5920 4452

 

 

Von: .PRES PR-100 Holubecova, Beata
Gesendet: Montag, 8. Mai 2017 15:20
An: .PRES *Europanetzwerk-Deutsch-Alumni (extern)
Betreff: Medzinarodne parlamentne stipendium IPS v Nemeckom spolkovom sneme 1.3.-31.7.2018 / Prosba o sirenie tejto informacie / Uzavierka prihlasok 30.6.17

 

Milé bývalé účastníčky,

milí bývalí účastníci kurzov „Europa Netzwerk Deutsch“,

 

Nemecké veľvyslanectvo sa obracia na Vás tento raz s prosbou o šírenie informácie ohľadne atraktívneho budúcoročného päťmesačného  štipendijného pobytu v Nemeckom spolkovom sneme pre mladé Slovenky a  mladých Slovákov vo veku do 30 rokov.

 

Tento štipendijný pobyt, ktorý sa uskutočňuje každý rok vždy od 1.marca do 31.júla, je určený pre vysokoškolských absolventov (vrátane bakalárov), ktorí sa zaujímajú o politiku, pracujú alebo majú záujem pracovať vo vyšších funkciách v štátnej službe, médiách, stranách, spolkoch alebo na vysokých školách, chcú sa vrátiť späť na Slovensko, aby sa aktívne angažovali v demokratických procesoch a v neposlednom rade veľmi dobre ovládajú nemecký jazyk (min. na úrovni B2 Európskeho referenčného rámca).

 

Nemecký spolkový snem organizuje tento každoročný pobyt v spolupráci so Slobodnou univerzitou Berlín, Humboldtovou univerzitou Berlín a Technickou univerzitou Berlín. Záštitu nad týmto programom má prezident Nemeckého spolkového snemu.

 

Program, podmienky ako aj popis dokumentov, ktoré je potrebné pripojiť k vyplneným prihláškam sú uvedené na internetovej stránke Nemeckého spolkového snemu www.bundestag.de/ips ako aj v priloženom letáčiku. Prosíme záujemkyne a záujemcov, aby si dôkladne preštudovali pokyny na www.bundestag.de/ips. Tu je možné si stiahnuť aj prihlášku.

 

Uzávierka pre zasielanie prihlášok je 30.júna 31.júla 2017. Vyplnený formulár ako aj kópie potrebných dokladov (vysvedčení, odporúčaní – viď www.bundestag.de/ips ) sa zasiela výlučne elektronicky – podľa možnosti v jednom dokumente pdf - na adresu info@pressburg.diplo.de

 

V prípade akýchkoľvek otázok Vám rada poradím.

 

Boli by sme Vám veľmi vďační, keby ste s touto atraktívnou ponukou oboznámili čo najväčší okruh osôb, možných záujemkýň a záujemcov.

 

 

Beáta Holubecová

Presse- und Kulturreferat | Tlačové a kultúrne oddelenie

pr-100@pres.auswaertiges-amt.de beata.holubecova@diplo.de

 

Follow us! Facebook_Icon| www.pressburg.diplo.de | G20

Deutsche Botschaft | Nemecké veľvyslanectvo

Hviezdoslavovo nám. 10, 813 03 Pressburg | Bratislava

Tel.00421 2 5920 4452