Aktuality

Slovenskí etnológovia vytvárajú veľký portál pre migrantov

Vložil(a): S. Ščepán, 12.10.2017, videné 468-krát

„Danube Compass“ je internetový informačný portál pre migrantov a štátne inštitúcie v krajinách, ktoré sa v uplynulých rokoch stali súčasťou európskej migračnej vlny. Zacielený je predovšetkým na štátne inštitúcie a migrantov, ktorí potrebujú komplexné, štruktúrované, prehľadné, ľahko dostupné a porovnateľné informácie na jednom mieste.

Skúsenosti s tvorbou takéhoto veľkého medzinárodného portálu a poznatky o úspešnej integrácii migrantov v Európe predstavia v Bratislave koncom októbra medzinárodní experti spolu s výskumníkmi Ústavu etnológie SAV na konferencií Information matters: towards positive pathways of migrants’ integration“.

„Chceme verejnosti predstaviť skúsenosti s tvorbou portálu pre 9 krajín dunajského regiónu, ktoré si vzájomne zdieľajú legislatívu, praktické skúsenosti v spolupráci s vládnym sektorom či neziskovými organizáciami. Dunajský kompas bude predstavovať veľkú pomoc v navigácií ľudí, ktorí opustili svoju rodnú krajinu s cieľom nájsť vhodné pracovné príležitosti či dostatočné sociálne zabezpečenie na novom mieste,“ povedala Tatiana Podolinská, riaditeľka Ústavu etnológie SAV.

Hlavným rečníkom konferencie bude Antoine Savary, zástupca riaditeľky Odboru legálnej migrácie a integrácie DG Migration and Home Affairs Európskej komisie a popredný európsky expert na problematiku integrácie migrantov profesor Rinus Penninx z Amsterdamskej univerzity. Počas 1-dňovej medzinárodnej konferencie vystúpia aj ďalší domáci a zahraniční experti na problematiku migrácie. Nosnými témami konferencie sú: úloha informácií pri efektívnej integrácii migrantov do spoločnosti; dostupnosť, správnosť a aktuálnosť informácií určených pre migrantov či problematika začlenenia migrantov na pracovný trh prijímajúcej krajiny. Odborníci budú riešiť aj aktuálne otázky modernej integrácie migrantov a migračného manažmentu na území EÚ či súvislosti a interakcie medzi informačnými, integračnými, ekonomickými, migračnými a populačnými politikami.

Konferencia predstavuje významný výstup prvej časti projektu Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants (DRIM), ktorý je súčasťou projektovej schémy Európskej únie Interreg. Organizuje ju Ústav etnológie SAV v spolupráci so Slovinským migračným inštitútom Slovinskej akadémie vied a umení a Inštitútom pre výskum práce a rodiny. Na projekte DRIM pracuje medzinárodné vedecké konzorcium, ktoré tvorí 9 krajín: Slovinsko, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Chorvátsko, Srbsko, Česká republika a Bosna a Hercegovina.

Konferencia Information matters: towards positive pathways of migrants’ integration“ sa bude konať 26.10.2017 v Pálffyho paláci na Zámockej ul. č. 47 v Bratislave.  Program v prílohe.

(mh)

 

Príloha

Projekt Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants (DRIM)