Aktuality

Ocenenie Akadémie na výročí založenia SPU v Nitre

Vložil(a): S. Ščepán, 10.10.2017, videné 532-krát

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 10. októbra uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti osláv 65. výročia založenia univerzity. Po úvodnom slávnostnom príhovore rektora SPU v Nitre prof. Ing. Petra Bielika, PhD. nasledovalo udelenie ocenení a jedno z nich dostala za dlhoročnú spoluprácu aj Slovenská akadémia vied.

Podľa slov rektora SPU prof. Petra Bielika, absolventi univerzity výraznou mierou ovplyvnili formovanie poľnohospodárstva v bývalom Československu a neskôr i v samostatnej Slovenskej republike. SPU v Nitre vznikla v roku 1952 a počas svojej 65-ročnej histórie vychovala 80.000 absolventov. Na začiatku ju tvorili agronomická a zoologická fakulta. Výstavba dnešného areálu školy, ktorý bol v roku 2014 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, sa začala v roku 1960. V súčasnosti má SPU šesť fakúlt, na ktorých študuje 7000 študentov.

K výročiu aj k dosiahnutým úspechom zablahoželal univerzite aj predseda vlády SR Robert Fico. Ocenil, že dokáže pri výchove absolventov reagovať na potreby trhu. "Toto je univerzita, kde je absolútne prepojenie vzdelávania a praxe a chcem zaželať tejto škole, aby si túto vysokú kvalitu udržala a aj naďalej priťahovala záujem mladých ľudí na štúdium," povedal premiér.

SPU udelila pri príležitosti 65. výročia založenia univerzity Pamätnú medailu Slovenskej akadémii vied. Predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka, ktorý je v zahraničí, na slávnosti zastupovala členka Predsedníctva SAV Ing. Mária Omastová, DrSc. Verím, že k úspešnému napredovaniu a súčasnému vysokému spoločenskému a odbornému kreditu vašej univerzity prispela aj spolupráca so Slovenskou akadémiou vied, špeciálne s jej pracoviskami lokalizovanými v Nitre. S Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov spolupracujú kolegovia z Ústavu ekológie lesa SAV a  Ústavu krajinnej ekológie SAV, s Fakultou biotechnológie a potravinárstva spolupracuje Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Za dôležitý moment vedeckej a pedagogickej spolupráce SPU v Nitre a SAV považujeme rok 2015, kedy bolo v Nitre otvorené Výskumné centrum AgroBioTech SPU, ktorého súčasťou je i Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Centrum je vybavené špičkovým prístrojovým vybavením a sme presvedčení, že  realizácia výskumu v oblasti biotechnológií, agrobiológie, potravinárstva a bioenergetiky bude na vysokej medzinárodnej úrovni,“ uviedla v príhovore.

Pracovníci nitrianskych pracovísk sa významnou mierou podieľajú aj na pedagogických aktivitách SPU v Nitre. V rámci týchto aktivít zase fakulty SPU umožňujú pracovníkom SAV získanie vedecko-pedagogických hodností. „Akadémia a univerzita sú bytostne späté nádoby. Jeden bez druhého nemôžeme existovať,“ zdôraznila Ing. Mária Omastová, DrSc. (spn)

Príloha

Ing. Mária Omastová, DrSc. preberá za SAV Pamätnú medailu SPU.
Príloha

Pamätná medaila SPU pre Slovenskú akadémiu vied.
Príloha

Medzi ocenenými bola aj SAV.