Aktuality

Izrael vytvára pre rozvoj vedy lepšie podmienky, ako má SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 6.10.2017, videné 912-krát

„To je mimoriadne nízky rozpočet,“ konštatoval s prekvapením prezident Univerzity v Tel Avive prof. Joseph Klafter, keď si vypočul prezentáciu predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka o našej najvýznamnejšej vedeckej inštitúcii.

Zákonite sa diskusia o spolupráci Slovenska a Izraela vo vede a výskume odvíjala zo súčasných možností oboch krajín, ale aj z filozofie vednej politiky vlád oboch štátov. Prof. Joseph Klafter pricestoval na Slovensko na základe pozvania predsedu SAV v nadväznosti na ich stretnutie počas návštevy prezidenta SR Andreja Kisku v marci 2017 v Izraeli. Za prítomnosti všetkých troch podpredsedov SAV pre jednotlivé oddelenia vied a vedeckého sekretára SAV hodnotlili na pracovnom strenutí doterajšie formy, a najmä rozoberali ďalšie možnosti spolupráce vedcov a vedeckých tímov Slovenska a Izraela. Prof. Joseph Klafter mal konkrétne otázky o možnostiach štúdia v ústavoch SAV, o rozmiestnení pracovísk SAV na Slovensku, o inovatívnych iniciatívach, najvýznamnejších projektoch a podobne.

Zaujímavá diskusia odznela pri porovnávaní počtu a kvality univerzít na Slovensku a v Izraeli, ale aj o udržaní si špičkových mladých vedcov. SAV vo svojich ústavoch už spolupracuje a súčasne ponúka ďalší rozvoj spolupráce s Izraelom, osobitne s odborníkmi z telavivskej univerzity. Otvára sa priestor vo viacerých oblastiach, ktorú sú pre obe strany zaujímavé a perpektívne. Napríklad v hydrológii, v geológii a vo vedách o Zemi, ale Izrael má záujem aj o projekty z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, z Ústavu polymérov SAV, z Ústavu molekulárnej biológie SAV či o viaceré vedecké projekty z biomedicíny, zastrešované najmä Biomedicínskym centrom SAV. Šírka prieniku záujmov oboch strán je značná a bude sa upresňovať pri ďalších výmenách a stážach našich odborníkov v Izraeli a naopak, ako aj na spoločných workshopoch, o ktoré majú obe strany záujem. V pondelok hostia prof. Joseph Klafter s manželkou navštívia areál SAV na Dúbravskej ceste, osobitne Ústav polymérov SAV, Chemický ústav SAV, Ústav anorganickej chémie SAV a Fyzikálny Ústav SAV. 

Text a foto: (spn)      

Príloha

Rokovanie vedenia SAV s prof. Josephom Klafterom.
Príloha

Prof. Joseph Klafter s prof. Pavlom Šajgalíkom.
Príloha

Pobyt hostí z Izraela na Slovensku potrvá do 10. októbra.