Aktuality

Ako informovať o integrácii migrantov do spoločnosti?

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 4.10.2017, videné 405-krát

Konferenciu Information matters: towards positive pathways of migrants’ integration pripravuje Ústav etnológie SAV v spolupráci so Slovinským migračným inštitútom Slovinskej akadémie vied a umení a Inštitútom pre výskum práce a rodiny. Uskutoční sa 26. októbra 2017 od 9.00 do  14.45 hod.vo foyeri salónu v Pállfyho paláci na Zámockej ulici č. 47 v Bratislave.

Konferencia je jedným z významných výstupov prvej časti projektu nazvaného Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants (skratka DRIM – http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/drim). Program sa realizuje v projektovej schéme Európskej únie Interreg. Projekt DRIM realizuje medzinárodné vedecké konzorcium deviatich krajín (Slovinsko, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Chorvátsko, Srbsko, Česká republika a Bosna a Hercegovina).

Autori plenárnych referátov sú:

pán Antoine Savary, popredný európsky expert na problematiku integrácie migrantov a zástupca riaditeľky Odboru legálnej migrácie a integrácie DG Migration and Home Affairs Európskej komisie
a emeritný profesor Rinus Penninx Amsterdamskej univerzity.

Nosnými témami konferencie sú: úloha informácií pri efektívnej integrácii migrantov do spoločnosti; dostupnosť, správnosť a aktuálnosť informácií určených pre migrantov; problematika začlenenia migrantov na pracovný trh prijímajúcej krajiny; aktuálne otázky modernej integrácie migrantov a migračného manažmentu na území EÚ; súvislosti a interakcie medzi informačnými, integračnými, ekonomickými, migračnými a populačnými politikami; úloha kľúčových inštitucionálnych aktérov v procese a príbuzné témy.

CALL FOR THE CONFERENCE:

http://uet.sav.sk/files/call_for_papers_-_drim_bratislava_international_conference_0.pdf

Cieľovými skupinami projektu DRIM sú štátne inštitúcie a migranti prichádzajúci do  uvedených krajín. Informačný internetový portál Danube Compass po jeho vytvorení bude poskytovať komplexné, štruktúrované, prehľadné, ľahko dostupné a porovnateľné informácie na jednom mieste, a týmto spôsobom bude podporovať integráciu imigrantov v spoločnostiach prijímajúcich krajín.

Zasielanie abstraktov príspevkov do 10. októbra 2017

Oznámenie o akceptácii do 16. októbra 2017

http://www.uet.sav.sk/

http://www.uet.sav.sk/?q=sk/dunajska-informacna-platforma-pre-ekonomicku-integraciu-migrantov

Príloha