Aktuality

Užšia spolupráca SAV a Univerzity Mateja Bela

Vložil(a): S. Ščepán, 3.8.2017, videné 863-krát

Najvyšší predstavitelia Slovenskej akadémie vied a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici podpísali vo štvrtok 3. augusta v Bratislave Memorandum o spolupráci v oblasti vedeckovýskumnej činnosti, vedeckej výchovy a vzdelávania.

Ako zdôraznil predseda SAV prof. Pavol Šajgalík zastrešenie rôznych foriem vzájomnej podpory a spolupráce vytvára nový priestor k realizácii konceptu niektorých spoločných pracovísk, k systému podpory a udržateľnosti infraštruktúry a k účinnejšej spolupráci odborníkov oboch strán v rôznych vedných odboroch. Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. pripomenul široké zameranie šiestich fakúlt univerzity a osobitne obojstranne výhodné využívanie vedeckotechnického potenciálu aj odborných kapacít v prírodných vedách, v ekonomike aj v rámci Filozofickej fakulty UMB BB.

Podpísané Memorandum o spolupráci medzi SAV a UMB BB umožňuje  užšiu spoluprácu okrem iného vo vytváraní podmienok na prípravu a riešenie spoločných vedeckovýskumných projektov, a to najmä medzinárodných projektov, ako aj projektov zo štrukturálnych fondov, organizovanie vedeckých a odborných podujatí a vydávanie vedeckých a odborných publikácií, vo vzájomnom informovaní o vedeckovýskumných zámeroch a hlavných smeroch výskumov so zámerom umožniť prepojenie riešiteľských skupín, ako aj v podpore zriaďovania spoločných pracovísk, laboratórií, zbierok a iných integrovaných zariadení v záujme účelnejšieho a efektívnejšieho využitia knižničných, zbierkových a iných fondov a prístrojovej techniky. V nadväznosti na slávnostný podpis sa na jeseň uskutoční v Banskej Bystrici pracovné stretnutie zástupcov oboch strán s konkrétnym obsahom rozširujúcej sa spolupráce SAV a UMB BB. (spn)

Foto: Vladimír Šimíček

 

 

 

Príloha

Podpis Memoranda o spolupráci medzi SAV a UMB BB.
Príloha

Prof .Pavol Šajgalík a doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.