Aktuality

Veda SK o etymológii

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 28.7.2017, videné 483-krát

Na čo nám je etymológia? Kde a ako hľadáme pôvod slov, ako sa vo vývoji jazyka obmieňajú a čo nám pomáhajú vnímať z našej histórie? 

PhDr. Ľubor Králik, CSc. z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV je autorom Stručného etymologického slovníka slovenského jazyka, prvého svojho druhu na Slovensku. Dielo obsahuje vyše desaťtisíc hesiel. Slovník vzbudil značný ohlas v odbornej aj laickej verejnosti. Prináša vysvetlenie pôvodu mnohých výrazov, ktoré bežne používame desaťročia, resp. stáročia. O zákutiach slovenčiny, o kuriozitách etymológie bude PhDr. Ľubor Králik, CSc. hovoriť vo Vede SK v sobotu 29. júla od 22.20 hod. v Rádiu Slovensko. Po dlhoročnej trpezlivej práci sú jeho zistenia a súvislosti zaujímavé z rôznych uhlov pohľadu. Nedávno ho Predsedníctvo SAV ocenilo Cenou SAV za popularizáciu vedy.

(r)

 

 

Príloha

Slovenský rozhlas.jpg
Príloha

etymoogický.jpg