Aktuality

Medzinárodný workshop z dielne Rady mladých vedcov

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 25.7.2017, videné 726-krát

Rada mladých vedcov (RMV) pri Ústave polymérov SAV v dňoch 11. – 16. októbra 2017 organizuje prvý medzinárodný workshop zameraný na „mäkké zručnosti“.  Workshop je určený pre doktorandov  a mladých vedeckých pracovníkov z vybraných výskumných a vzdelávacích inštitúcií  krajín V4. Workshop podporil Medzinárodný vyšehradský fond (http://visegradfund.org/home/).

 

Pre úspešnú kariéru vedca sú nevyhnutné nielen odborné znalosti, ale aj komunikačné schopnosti a zručnosť v akademickom písaní. Pre zlepšenie týchto „mäkkých zručností“ začínajúcich vedcov Rada mladých vedcov organizuje prvý medzinárodný workshop „Soft Skills Training for Young Polymer Scientists“.

Doktorandi a mladí vedeckí pracovníci z Ústavu polymérov SAV a z vybraných partnerských inštitúcií z Čiech (Ústav makromolekulární chemie Akadémie věd České republiky, v. v. i. a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne), Maďarska (Budapest University of Technology and Economics) a Poľska (Centre of Polymer and Carbon Material, Polish Academy of Sciences) budú mať možnosť zlepšiť svoje schopnosti v písaní a manažovaní projektov, v akademickom písaní a v prezentačných zručnostiach. Program workshopu  zahrnuje aj praktickú časť – prácu na mikroprojektoch v skupinách pod vedením skúsených mentorov, profesionálov v oblasti „mäkkých zručností“.

Dlhodobejším cieľom tejto aktivity je zvýšiť konkurencieschopnosť mladých vedcov. Práca na mikroprojektoch má viesť k spolupráci medzi mladými vedcami v krajinách V4, uľahčiť diskusiu o spoločných vedeckých otázkach a vytvoriť tak platformu pre výmenu informácií. Ambíciou workshopu je zvýšiť povedomie o zúčastnených inštitúciách a ich výskumných témach, rozšíriť vedeckú mobilitu v  regióne a nastaviť hrádzu proti takzvanému odlivu mozgov z krajín V4. 

Bližšie informácie nájdete na: http://www.polymer.sav.sk/SoftSkills/

Anna Zahoranová, Alena Šišková

(r)

Príloha

Príloha