Aktuality

Udržateľnosť a diverzita prostredníctvom chémie

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 10.7.2017, videné 434-krát

 Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC) organizuje 46. celosvetový kongres IUPAC od 9. do 14. júla 2017 a 49. Valné zhromaždenie IUPAC, ktoré sa koná od 7. do 13. júla 2017 v brazílskom Sao Paule.

Mottom kongresu aj valného zhromaždenia je Udržateľnosť a diverzita prostredníctvom chémie, medzi plenárnymi prednášateľmi na kongrese sú traja nositelia Nobelovej ceny za chémiu - prof. A. Yonath, prof. R. Hubert a prof. J. Stodart.

Program Valného zhromaždenia je zameraný predovšetkým na zhodnotenie minulých aktivít a návrhy budúcich aktivít IUPACu, jeho divízií, komisií, ale aj národných členských organizácií. Očakáva sa tiež oficiálne definitívne schválenie medzinárodných názvov štyroch nových chemických prvkov. V priloženej tabuľke sú prepisy názvov týchto prvkov do niektorých národných jazykov, aj s poznámkami o ich prípadnej kodifikácii.

Delegáti budú v súvislosti s blížiacim sa 100. výročím založenia IUPACu (v roku 2019) diskutovať aj o tom, ako prispieť k ďalšiemu pozitívnemu zviditeľňovaniu chémie.  Chemikov zo Slovenska na tohtoročnom kongrese a valnom zhromaždení IUPAC zastupujú,  a ich možnosti v akademicko-pedagogickej oblasti reprezentujú, doc. Milan Drábik, CSc., predseda Slovenského národného komitétu IUPAC, člen divízie IUPAC Anorganická chémia a komisie IUPAC pre terminológiu, názvoslovia a symboly,  prof. Ján Labuda, DrSc., predseda divízie IUPAC Analytická chémia a Ing. Igor Lacík, DrSc.,titulárny člen divízie IUPAC Polyméry.

Milan  Drábik

 

Names of the 4 new elements in different languages

(IUPAC, Division of Inorganic Chemistry, as at June 9, 2017)

Languague

 

Element 113

Element 115 

Element 117

 

Element 118

English

nihonium

moscovium

tennessine

oganesson

Spanish

nihonio

moscovio

teneso

oganesón

Italian

nihonio

moscovio

tennessio

oganesso

Dutch

nihonium

moscovium

tennessine

oganesson

Slovak (#)

nihónium

moskóvium

tenés

oganesón

Portuguese

(European variant)

(Brazilian variant)

 

nipónio

nipônio

 

moscóvio

moscôvio

 

tenesso

tenesso

 

oganésson oganessônio

Danish

nihonium

moscovium

tennessin

oganesson

Norwegian

nihonium

moskovium

tenness

oganesson

Thai

nihonium

moscovium

tennessine

oganesson

Chinese (Ò)

French (France)

nihonium

moscovium

tennessin *

oganesson

German (also for Switzerland, Austria)

Nihonium

Moscovium

Tenness

Oganesson

Swedish(&)

nihonium

moskovium

tenness

oganesson

Icelandish (&)

níhon

moskóvín

tennessín

oganesson

Finnish (&)

nihonium

moscovium

tennessiini

oganesson

Japanese (&)

nihonium

moscovium

tennessine

oganesson

 

 

 

 

 

(&)         not yet endorsed by National authorities

(Ò)        The Chinese naming scheme of the 113, 115, 117, 118 elements> has been suggested by “joint Meeting for Chinese naming of the 113, 115, 117, 118 elements” hold by the “National Committee for the Examination of Scientific and Technical Terms” and the “National Language Working Committee” in Beijing on 15th Jan. 2017. This scheme has been reported to the Ministry of Education, China for approval.

------------------------------------

*  tennessin, alebo tennesse – sú dve alternatívy, o ktorých predstavitelia francúzsky hovoriacich chemikov ešte diskutujú.

(#)          Slovenské názvy štyroch nových chemických prvkov, tak ako sú uvedené v príslušnom riadku tabuľky, boli konzultované a schválené Slovenským národným komitétom IUPAC a Kodifikačnou komisiou pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV.     

(Milan Drábik, Erik Szabo)

Príloha