Vývojár-ka HPC aplikácií

email:
kontakt: 02/32293108
počet zobrazení: 71
Hľadáme nového člena tímu, ktorého baví paralelné programovanie v jazykoch C/C++ a/alebo Fortran a má chuť pracovať na zaujímavých (európskych) projektoch z oblasti HPC (High-Performance Computing), „big data“ a machine / deep learning-u.
Hlavnou pracovnou náplňou bude výpočtovo-efektívna, sériová a paralelná implementácia nových algoritmov, paralelizácia existujúcich sériových programov ako aj zvýšenie efektivity / zlepšenie paralelného škálovania programov.
Potrebnými znalosťami sú: pokročilé programovanie v jazykoch C/C++ a/alebo Fortran, v kombinácii so znalosťou MPI (Message Passing Interface) a OpenMP (Open Multi-Processing), práca s efektívnymi matematickými knižnicami (BLAS), pokročilá práca v unix-ových operačných systémoch a (minimálne) základy ich správy.
Oceníme aj orientáciu v HPC prostredí (job scheduling, paralelné súborové systémy a pod.), znalosť programovania akcelerátorov (GPGPU, Intel Xeon Phi, FPGA), skúsenosť so skriptovacími jazykmi (Bash, Python, ...) a objektovo-orientovanými jazykmi (Java, Scala, ...). Kandidát by mal byť taktiež oboznámený s technológiami určenými na prácu s "veľkými dátami", napr. Apache Spark, mať povedomie o machine learning algoritmoch (Spark MLLib, R) a deep-learning-u (TensorFlow, Caffe a pod.)


Späť na pracovné príležitosti