Výberové konanie - Odborný pracovník (VŠ) alebo Vedecký pracovník (PhD.)

email:
kontakt: Ing. Pavol Farkaš, PhD.; e-mail: chempalo@savba.sk
počet zobrazení: 894
Riaditeľ Chemického ústavu SAV vypisuje výberové konanie na pozíciu odborný (VŠ) alebo vedecký (PhD.) pracovník v Oddeleni imunochémie glykokonjugátov so zameraním na biologické vedy, prednostne na odbor biochémia. Pracovná činnosť súvisí s riešením vedeckých projektov zameraných na štúdium biologických vlastností derivátov sacharidov, modelových mikroorganizmov a prácu s biologickými faktormi. Praktické znalosti z oblasti molekulárnej biológie, imunologických metód alebo z moderných analytických metód sú výhodou. Výhodou je aj prax s prípravou vedeckých projektov.

Špecifikácia pracovného pomeru: 100% úväzok, zmluva na dobu určitú.
Platové podmienky: platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov.

Požiadavky na uchádzača:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa v odbore biochémia alebo príbuznom;
• preukázateľné skúsenosti s prácou v laboratóriu;
• schopnosť a ochota učiť sa nové pracovné postupy a metódy;
• schopnosť samostatnej aj tímovej vedecko-výskumnej práce;
• znalosť anglického jazyka (pokročilý);
• schopnosť publikovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti;
• zodpovedný prístup k práci, analytické myslenie, schopnosť rozhodovania pri riešení zložitých problémov, dôslednosť, komunikatívnosť.

Termín odovzdania žiadosti: 8. 1. 2018
Termín výberového konania: 15. 1. až 20. 11. 2018 (bude spresnené)
Termín nástupu: okamžite resp. dohodou.

K výberovému konaniu je potrebné poslať:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru;
• profesijný životopis a motivačný list;
• zoznam publikačnej činnosti (v prípade PhD.)

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu: chempalo@savba.sk

alebo poštou na adresu:

Chemický ústav SAV
Mgr. Jana Žabková
Dúbravská cesta 9
845 38 Bratislava

Kontaktovať budeme len vybratých uchádzačov, ktorí splnia požiadavky na danú pozíciu.


Späť na pracovné príležitosti