Biológia, vedecký pracovník

autor: Karolina Menčik
email:
kontakt: 0915280373
počet zobrazení: 165

Štúdium:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, Báčsky Petrovec, Srbsko

Názov získanej kvalifikácie - Odbor: bakalár v študijnom odbore biológia

Prax:
- Arborétum Mlyňany, oddelenie dendrobiológie, SAV
- Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre

Diplomová práca:
Možnosti potlačenia invázneho pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) allelochemikáliami konkurenčných drevín
Školiteľ: Ing. Peter Ferus, PhD., Arborétum Mlyňany, SAV
editovať


Späť na pracovné príležitosti