Vedecký pracovník v odbore hydrológia, vodné hospodárstvo a krajinná ekológia

autor: Ing. Beáta Hamar Zsideková, PhD.
email:
kontakt:
počet zobrazení: 84
Dobrý deň prajem,

hľadám si v prácu ako vedecko - výskumná pracovníčka v odbore hydrológia, vodné hospodárstvo,krajinná ekológia.

Počas doktorandského štúdia som sa podieľala na pedagogickej činnosti, viedla som cvičenia z rôznych predmetov a bola som konzultantkou bakalárskych a diplomových prác.
V rámci Medzinárodného vyšehradského fondu som absolvovala 5 mesačnú zahraničnú stáž v Budapešti vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva a ochrany krajiny.
Zúčastnila som sa letnej školy Baltického univerzitného programu v Hamburgu (Summer Course on Sustainability, River Basin Management and Climate Change in the Baltic Sea Region) a rôznych seminárov a kurzov doma aj v zahraničí.
Mala som príležitosť zúčastniť sa aj mesačnej stáži v Európskom parlamente v Bruseli.

2009 – 2014 Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,
III. stupeň: Študijný program : Vodohospodárske inžinierstvo
Téma dizertačnej práce: Analýza zmien prvkov hydrologickej bilancie využitím zrážkovo - odtokového modelovania

2007 – 2009 Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,
II. stupeň: Študijný program : Krajinné inžinierstvo v kombinácií študijného odboru vodné hospodárstvo a krajinárstvo

2002 – 2007 Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,
I.stupeň: Študijný program: Inžinierstvo životného prostredia

S pozdravom

Ing. Beáta Hamar Zsideková, PhD.
editovať


Späť na pracovné príležitosti