molekulárna biologička so záujmom o vedecké výzvy v oblasti neurovied

autor: MSc. Barbora Spodniaková
email:
kontakt: 0904 844 117
počet zobrazení: 452
Pekný deň!

Po úspešnom ukončení MSc štúdia v odbore Chémia a Molekulárna Biológia na Univerzity of Gothenburg (Švédsko) so zameraním na výskum neurodegenerácie a neurotoxicity by som sa rada uchádzala o pracovnú pozíciu výskumného pracovníka v inštitúcii SAV. Počas svojho štúdia som nadobudla skúsenosti a zručnosti v práci s bunkovými kultúrami, tkanivovými rezmi, ako aj v oblasti biofyzikálnych metód (AFM, prúdová cytometria, CD, spektroskopia, konfokálna mikroskopia).
V prípade záujmu Vám rada poskytnem svoj životopis.

Už vopred Vám ďakujem za zváženie mojej žiadosti a ostávam s pozdravom,

Barbora Spodniaková
editovať


Späť na pracovné príležitosti