Biológ, laborant, vedecký výskumník, laboratórny diagnostik

autor: Mgr. Miroslava Chovanová
email:
kontakt: 0915419631
počet zobrazení: 540
Pekný deň želám,

mala by som záujem o pracovnú pozíciu vedeckého pracovníka, laboranta, biológa, laboratórneho diagnostika, či o inú príbuznú voľnú pozíciu.

Mám ukončené magisterské štúdium na Prešovskej univerzite v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, odbor Biológia- vedecký smer.
Štátnu skúšku mám vykonanú z predmetov: biológia človeka, botanika, fyziológia živočíchov a rastlín, zoológia - bakalársky stupeň a magisterský stupeň - antropológia, genetika a molekulárna biológia.

Mojimi výhodami sú spoľahlivosť, pozornosť, trpezlivosť, dochvíľnosť, precíznosť, komunikatívnosť, flexibilita, kultivovaný slovný prejav, samostatnosť. Mám pozitívny vzťah k práci v laboratóriu, výpočtovej technike, či k laboratórnym prístrojom. Som ochotná sa naďalej vzdelávať a učiť sa novým veciam. Ovládam prácu s internetom, programy ako Microsoft Word, Excel, PowerPoint a Outlook sú mi blízke.

Verím, že moje vzdelanie a osobné predpoklady sú dostatočnou zárukou, že pre Vás budem prínosom.

Kontakt: email - miroslava.chovanova23@gmail.com
tel. - 0915419631
Ďakujem,
s pozdravom,

Mgr. Chovanová
editovať


Späť na pracovné príležitosti