Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 49, 1997, No. 1

Content:


  Reliéf Strážovských vrchov, analýza typov krasu a ich genéza
Jozef Jakál 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geogjak@savba.sk


geomorphology, morphostructural and morphogenetic karst types, paleokarst


Geografický časopis. Volume 49, 1997, No. 1: 3-18.

 
  Morfoštruktúry Kremnických vrchov
Ján Lacika 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geoglaci@savba.sk


morphostructures, morphostructural relief analysis, Kremnica Mts.


Geografický časopis. Volume 49, 1997, No. 1: 19-33.

 
  Mapovanie využitia krajiny a krajinnej pokrývky na Slovensku
Ján Oťaheľ 1), Ján Feranec 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. otahel@savba.sk


land use, land cover, mapping, remote sensing data


Geografický časopis. Volume 49, 1997, No. 1: 35-45.

 
  Rizikové areály v Bratislave z aspektu vybraných druhov kriminality
Anton Michálek 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geogami@savba.sk


risk area, identification,social environment


Geografický časopis. Volume 49, 1997, No. 1: 48-62.

 
  Hydrogeografický (hydrologický) výskum na geografických pracoviskách na Slovensku
Ján Hanušin 1), Michal Zaťko 2)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geoghanu@savba.sk
2), .


hydrogeographical research, hydrlogical research, geographical institutions in Slovakia


Geografický časopis. Volume 49, 1997, No. 1: 63-75.

 
Späť