Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 49, 1997, No. 1

Content:


 
Reliéf Strážovských vrchov, analýza typov krasu a ich genéza.
Jozef Jakál 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geogjak@savba.sk

geomorphology, morphostructural and morphogenetic karst types, paleokarst


How to cite (APA format):
Jakál, J. (1997). Reliéf Strážovských vrchov, analýza typov krasu a ich genéza. Geografický časopis, 49(1), 3-18.


 
Morfoštruktúry Kremnických vrchov.
Ján Lacika 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geoglaci@savba.sk

morphostructures, morphostructural relief analysis, Kremnica Mts.


How to cite (APA format):
Lacika, J. (1997). Morfoštruktúry Kremnických vrchov. Geografický časopis, 49(1), 19-33.


 
Mapovanie využitia krajiny a krajinnej pokrývky na Slovensku.
Ján Oťaheľ 1), Ján Feranec 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. otahel@savba.sk

land use, land cover, mapping, remote sensing data


How to cite (APA format):
Oťaheľ, J, Feranec, J. (1997). Mapovanie využitia krajiny a krajinnej pokrývky na Slovensku. Geografický časopis, 49(1), 35-45.


 
Rizikové areály v Bratislave z aspektu vybraných druhov kriminality.
Anton Michálek 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geogami@savba.sk

risk area, identification,social environment


How to cite (APA format):
Michálek, A. (1997). Rizikové areály v Bratislave z aspektu vybraných druhov kriminality. Geografický časopis, 49(1), 48-62.


 
Hydrogeografický (hydrologický) výskum na geografických pracoviskách na Slovensku.
Ján Hanušin 1), Michal Zaťko 2)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geoghanu@savba.sk
2), .

hydrogeographical research, hydrlogical research, geographical institutions in Slovakia


How to cite (APA format):
Hanušin, J, Zaťko, M. (1997). Hydrogeografický (hydrologický) výskum na geografických pracoviskách na Slovensku. Geografický časopis, 49(1), 63-75.