Scientific Journals and Yearbooks Published at SAS

Article List

Musicologica Slovaca


Volume 8, 2017, No. 1

Content:


 
Hudobná psychológia súčasnosti ako empirická disciplína.
(Contemporary Music Psychology as an Empirical Discipline).

Zuzana Cenkerová

psychology of music, music perception, music cognition


How to cite (APA format):
Cenkerová, Z. (2017). Hudobná psychológia súčasnosti ako empirická disciplína. Musicologica Slovaca , 8(1), 5-49.


 
 
Piesne s trojkráľovou tematikou v slovenských tlačených a rukopisných kancionáloch 17. – 19. storočia.
(Hymns with a Three Kings Theme in Printed and Manuscript Hymnbooks of the 17 th to the 19 th Centuries).

Peter Ruščin

feast of the Epiphany, hymnbook, hymn, contrafact, carol, pastorela


How to cite (APA format):
Ruščin, P. (2017). Piesne s trojkráľovou tematikou v slovenských tlačených a rukopisných kancionáloch 17. – 19. storočia. Musicologica Slovaca , 8(1), 50-105.


 
 
Učebnica elementárnej náuky o hudbe Melanie Diettmannovej v kontexte dobovej výučby hudby.
(The Handbook of Elementary Teaching on Music by Melanie Diettmann in the Context of Contemporary Music Education).

Andrej Čepec

music education, music textbooks, elementary doctrine of music, music- theoretical literature of the 18 th and 19 th centuries, Melanie Diettmann, Bratislava


How to cite (APA format):
Čepec, A. (2017). Učebnica elementárnej náuky o hudbe Melanie Diettmannovej v kontexte dobovej výučby hudby. Musicologica Slovaca , 8(1), 106-122.


 
 
Mária Potemrová a hudobná regionalistika.
(Mária Potemrová and Musical Regionalistics).

Jana Lengová


How to cite (APA format):
Lengová, J. (2017). Mária Potemrová a hudobná regionalistika. Musicologica Slovaca , 8(1), 123-130.


 
 
Bibliografia Márie Potemrovej.
(Bibliography of Mária Potemrová).

Andrej Čepec


How to cite (APA format):
Čepec, A. (2017). Bibliografia Márie Potemrovej. Musicologica Slovaca , 8(1), 131-138.


 
 
Nedožité jubileum Ladislava Galka.
(A Jubilee of the Late Ladislav Galko).

Martina Božeková


How to cite (APA format):
Božeková, M. (2017). Nedožité jubileum Ladislava Galka. Musicologica Slovaca , 8(1), 139-145.


 
 
Markéta Štefková (ed.): Edvard Grieg. Život a Dielo. Life and Music .
(Markéta Štefková (ed.): Edvard Grieg. Life and Music).

Slávka Kopčáková


How to cite (APA format):
Kopčáková, S. (2017). Markéta Štefková (ed.): Edvard Grieg. Život a Dielo. Life and Music . Musicologica Slovaca , 8(1), 146-148.


 
 
Jiří Kopecký – Lenka Křupková: Provincial Theater and Its Opera. German Opera Scene in Olomouc, 1770 – 1920.
(Jiří Kopecký – Lenka Křupková: Provincial Theater and Its Opera. German Opera Scene in Olomouc, 1770 – 1920).

Jana Laslavíková


How to cite (APA format):
Laslavíková, J. (2017). Jiří Kopecký – Lenka Křupková: Provincial Theater and Its Opera. German Opera Scene in Olomouc, 1770 – 1920. Musicologica Slovaca , 8(1), 148-151.


 
 
Marta Toncrová – Silva Smutná (ed.): Lidové písně z Podhorácka II. Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko.

Miriam Timková


How to cite (APA format):
Timková, M. (2017). Marta Toncrová – Silva Smutná (ed.): Lidové písně z Podhorácka II. Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko. Musicologica Slovaca , 8(1), 151-153.


 
 

Správy:

 
 
The 1 st Symposium of the ICTM Study Group on Audiovisual Ethnomusicology, Ljubljana, Slovenia, August 24 – 27, 2016 .

Jana Belišová


How to cite (APA format):
Belišová, J. (2017). The 1 st Symposium of the ICTM Study Group on Audiovisual Ethnomusicology, Ljubljana, Slovenia, August 24 – 27, 2016 . Musicologica Slovaca , 8(1), 154-156.


 
 
Karel IV. (1316 – 1378) a hudební odkaz jeho doby. Charles IV (1316 – 1378) and the Musical Legacy of His Era. International Musicological Conference, Prague, November 10 – 11, 2016 .

Eva Veselovská


How to cite (APA format):
Veselovská, E. (2017). Karel IV. (1316 – 1378) a hudební odkaz jeho doby. Charles IV (1316 – 1378) and the Musical Legacy of His Era. International Musicological Conference, Prague, November 10 – 11, 2016 . Musicologica Slovaca , 8(1), 156-159.