Scientific Journals and Yearbooks Published at SAS

Article List

Musicologica Slovaca


Volume 8, 2017, No. 1

Content:


 
Hudobná psychológia súčasnosti ako empirická disciplína.
(Contemporary Music Psychology as an Empirical Discipline).

Zuzana Cenkerová

psychology of music, music perception, music cognition


How to cite:
Cenkerová, Z. . Musicologica Slovaca , 8(1), 5-49.


 
 
Piesne s trojkráľovou tematikou v slovenských tlačených a rukopisných kancionáloch 17. – 19. storočia.
(Hymns with a Three Kings Theme in Printed and Manuscript Hymnbooks of the 17 th to the 19 th Centuries).

Peter Ruščin

feast of the Epiphany, hymnbook, hymn, contrafact, carol, pastorela


How to cite:
Ruščin, P. . Musicologica Slovaca , 8(1), 50-105.


 
 
Učebnica elementárnej náuky o hudbe Melanie Diettmannovej v kontexte dobovej výučby hudby.
(The Handbook of Elementary Teaching on Music by Melanie Diettmann in the Context of Contemporary Music Education).

Andrej Čepec

music education, music textbooks, elementary doctrine of music, music- theoretical literature of the 18 th and 19 th centuries, Melanie Diettmann, Bratislava


How to cite:
Čepec, A. . Musicologica Slovaca , 8(1), 106-122.


 
 
Mária Potemrová a hudobná regionalistika.
(Mária Potemrová and Musical Regionalistics).

Jana Lengová


How to cite:
Lengová, J. . Musicologica Slovaca , 8(1), 123-130.


 
 
Bibliografia Márie Potemrovej.
(Bibliography of Mária Potemrová).

Andrej Čepec


How to cite:
Čepec, A. . Musicologica Slovaca , 8(1), 131-138.


 
 
Nedožité jubileum Ladislava Galka.
(A Jubilee of the Late Ladislav Galko).

Martina Božeková


How to cite:
Božeková, M. . Musicologica Slovaca , 8(1), 139-145.


 
 
Markéta Štefková (ed.): Edvard Grieg. Život a Dielo. Life and Music .
(Markéta Štefková (ed.): Edvard Grieg. Life and Music).

Slávka Kopčáková


How to cite:
Kopčáková, S. . Musicologica Slovaca , 8(1), 146-148.


 
 
Jiří Kopecký – Lenka Křupková: Provincial Theater and Its Opera. German Opera Scene in Olomouc, 1770 – 1920.
(Jiří Kopecký – Lenka Křupková: Provincial Theater and Its Opera. German Opera Scene in Olomouc, 1770 – 1920).

Jana Laslavíková


How to cite:
Laslavíková, J. . Musicologica Slovaca , 8(1), 148-151.


 
 
Marta Toncrová – Silva Smutná (ed.): Lidové písně z Podhorácka II. Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko.

Miriam Timková


How to cite:
Timková, M. . Musicologica Slovaca , 8(1), 151-153.


 
 

Správy:

 
 
The 1 st Symposium of the ICTM Study Group on Audiovisual Ethnomusicology, Ljubljana, Slovenia, August 24 – 27, 2016 .

Jana Belišová


How to cite:
Belišová, J. . Musicologica Slovaca , 8(1), 154-156.


 
 
Karel IV. (1316 – 1378) a hudební odkaz jeho doby. Charles IV (1316 – 1378) and the Musical Legacy of His Era. International Musicological Conference, Prague, November 10 – 11, 2016 .

Eva Veselovská


How to cite:
Veselovská, E. . Musicologica Slovaca , 8(1), 156-159.