Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Biologia - section Zoology

Logo

Domovský ústav: Ústav zoológie SAV

Jazyk: Anglicky

www: www.versita.com/b

E-mail:

Adresa:
Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences
Dúbravská cesta 9
SK-84506 Bratislava
Slovakia

tel.: ++421-2-5930 2602
fax: ++421-2-5930 2646