Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Etnologické rozpravy

Domovský ústav: Ústav etnológie SAV

Jazyk:

www: www.uet.sav.sk/etnologickerozpravy.htm

E-mail:

Adresa:
Ústav etnológie SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovensko

Časopis Etnologické rozpravy je interným časopisom etnológov Slovenska. Pod týmto názvom vychádza od roku 1994, keď nadviazal na 25 ročníkov časopisu Národopisné informácie. Vychádza dvakrát ročne, je nepredajný, šírený najmä členom Národopisnej spoločnosti Slovenska a partnerským organizáciám.

Časopis má stále rubriky - štúdie a materiály, - správy, - diskusie, - informácie o knihách. Osobitosťou Etnologických rozpráv je prispôsobivosť momentálnym potrebám a dianiu vo vednom odbore a komunikatívnosť. Preto aj rubriky sú flexibilne obmieňané a doplňované. Časopis uverejňuje monotematické bloky, jednotlivé štúdie, archívne materiály, študentské práce, preklady, recenzie, bibliografické údaje. Etnologické rozpravy monitorujú dianie v slovenskej etnológii, uverejňujú priebežné výsledky základného výskumu ako aj výstupy z menších projektov.

Vydáva Etnografické múzeum SNM v Martine, .Národopisná spoločnosť Slovenska a Ústav etnológie SAV

Redaktori:
do roku 2003 PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., PhDr. Ingrid Kostovská
od roku 2004 PhDr. Katarína Popelková, Csc., PhDr. Juraj Zajonc, Csc., PhDr. Ingrid Kostovská
od roku 2007 Mgr. Zuzana Búriková, PhD., Mgr. Ľubica Herzánová, PhD., PhDr. Ingrid Kostovská