Informačná stránka organizácie SAV

Výpočtové stredisko SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
20180050 Disky pre CN3-20 1TB SATAII+inštalácia  
COMPAREX Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 28, 851 01 Bratislava
IČO: 31400671
13.04.2018 725,00
20180049 Areálové služby  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
13.04.2018 266,70
20180048 Modemy  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
13.04.2018 18,20
20180051 Prenájom optického vlákna 4/2018  
BENESTRA, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 46303502
12.04.2018 540,00
20180040 Spotreba EE za r. 2018  
Gymnázium Piera de Coubertin
Nám. SNP 1493/9, 921 01 Piešťany
16.03.2018 70,08
20180039 Nájom nebytových priestorov  
Gymnázium Piera de Coubertin
Nám. SNP 1493/9, 921 01 Piešťany
16.03.2018 18,50
20180038 Modemy  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13.03.2018 18,20
20180037 Prenájom optického vlákna  
BENESTRA, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
13.03.2018 540,00
20180036 Poistenie zamestnancov na ZPC  
Mgr. Lukáš Demovič, PhD.
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
13.03.2018 6,30
4061800011 Vyúčtovanie ZPC Zurich - prof. RNDr. Noga, DrSc.  
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
09.03.2018 492,24
4061800010 Vyúčtovanie ZPC Zurich - Mgr. Demovič, PhD.  
Mgr. Lukáš Demovič, PhD.
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
09.03.2018 161,92
4061800009 Vyúčtovanie ZPC Praha, ČR - Ing. Hlaváč  
Ing. Tomáš Hlaváč
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
09.03.2018 256,32
20180030 Doména "zemetrasenie.sk"  
SK-NIC
Borská 6, 841 00 Bratislava
09.03.2018 12,00
20180029 Ochrana objektu 3/2018  
MV SR
Špitálska 14, 811 08 Bratislava
09.03.2018 0,00
20180034 Servis projektora EPSON Full HD WUXGA  
PCexpres, s.r.o.
Osadná 11, 831 03 Bratislava
IČO: 46136606
08.03.2018 100,00
20180033 Poplatok za naftu  
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
08.03.2018 42,41
20180032 Telefónne poplatky  
BENESTRA, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
06.03.2018 204,85
20180031 Telefónne poplatky  
Oran
Metodova 8, 821 08 Bratislava
06.03.2018 176,31
20180028 Komunálny odpad  
Hl. mesto Slovenska Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
21.02.2018 862,68
20180027 Poistenie zamestnancov na ZPC  
UNIQA poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
20.02.2018 37,94
20180026 Úrazové poistenie osôb dopr. motor. vozidlom  
Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
19.02.2018 22,31
20180025 Kancelárske a hygienické potreby  
Lamitec, spol. s.r.o.
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
14.02.2018 254,83
20180024 Prenájom optického vlákna  
BENESTRA, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
13.02.2018 540,00
20180023 Modemy  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13.02.2018 15,00
4061800007 Vyúčtovanie ZPC Ostrava, ČR - doc. Mgr. Pitoňák, PhD.  
doc. Mgr. Michal Pitoňák, PhD.
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
09.02.2018 129,09
40611800006 Vyúčtovanie ZPC Viedeň (Rakúsko) p. Jančár  
Peter Jančár
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
09.02.2018 22,50
40611800005 Vyúčtovanie PC Bratislava - Ing. Novák  
Ing. Pavol Novák
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
09.02.2018 82,26
20180022 PC REVUE 4/2018-3/2019  
Digital Visions,spol. s.r.o.
Kladnianska 60, 821 05 Bratislava
IČO: 31343180
09.02.2018 26,00
20180021 Štvrťročná kontrola SHZ  
Ing. Juraj Kovács, KOVATS
Nižný Lánec 5, 044 73
IČO: 14376563
09.02.2018 209,52
20180020 Telefónne poplatky  
Orange Slovensko, s.r.o.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
09.02.2018 185,51
20180019 Poplatok za naftu a benzín  
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
09.02.2018 94,20
20180018 Telefónne poplatky  
BENESTRA, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 46303502
09.02.2018 186,00
20180015 AJ 1/2018  
Cástor E. Sánchez R.
Krížna 7, 811 07 Bratislava
09.02.2018 200,00
20180014 Domény "sivvp.sk", "slovakgrip.sk", "lithography.sk", "architektúra-urbanizmus.sk"  
SK-NIC
Borská 6, 841 00 Bratislava
IČO: 35698446
09.02.2018 72,00
20180013 Nájom časti strešnej konštrukcie 1-2/2018  
ON Semiconductor Slovakia, a.s.
Vrbovská cesta 2617/102
IČO: 36227943
09.02.2018 40,00
20180012 Ochrana objektu 2/2018  
MV SR
Špitálska 14, 812 28 Bratislava
09.02.2018 12,44
20180017 Refakturácia spotreby EE za 4Q /2017  
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava
IČO: 00166596
05.02.2018 69,26
20180016 Členský poplatok 2018  
SANET
Vazovova 5, 811 07 Bratislava
IČO: 17055270
05.02.2018 0,00
40611800004 Vyúčtovanie ZPC Ostrava, ČR - Ing. Novák  
Ing. Pavol Novák
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
30.01.2018 33,10
40611800003 Vyúčtovanie ZPC Ostrava, ČR - Mgr. Holka, PhD.  
Mgr. Filip Holka, PhD.
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
30.01.2018 33,10

1/2  Ďalej Koniec