Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
02/2018 výroba nerezových stojanov  (pdf / 97.38 KB)
Stredná odborná škola technická
Okružná 693, 022 01 Čadca
13.02.2018 0,00
01/2018 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0556  (pdf / 487 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
16.01.2018 0,00