Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
24/2017 zmluva o spolurpáci APVV 16-0518  (pdf / 914.13 KB)
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
25.10.2017 8 000,00
23/2017 Spolurieš. zmluva k APVV-16-0463  (pdf / 606.46 KB)
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
23.10.2017 7 531,00
22/2017 APVV-16-0463 Zmluva  (pdf / 846.88 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
12.10.2017 0,00
21/2017 APVV-16-0395 Zmluva  (pdf / 820.66 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
IČO: 30797764
12.10.2017 0,00
20/2017 Dodatok č. 6 k APVV-14-0556  (pdf / 77.09 KB)
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
05.09.2017 4 453,00
19/2017 Dodatok č.5 k APVV 0274 s Parazitolog. ústavom  (pdf / 92.1 KB)
Parazitologický ústav SAV
Hlinkova 3, 040 01 Košice
IČO: 00586951
28.08.2017 5 049,00
15/2017 Zmluva o poskytnití služieb  (pdf / 221.94 KB)
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
IČO: 00156850
09.08.2017 0,00
17/2017 Dodatok č. 5 k APVV-14-0652  (pdf / 85.9 KB)
Scientica, s.r.o.
Hybešova 33, 831 06 Bratislava
IČO: 36775185
07.08.2017 13 300,00
16/2017 Dodatok č.2 k APVV-15-0604  (pdf / 86.38 KB)
Scientica, s.r.o.
Hybešova 33, 831 06 Bratislava
IČO: 36775185
07.08.2017 8 398,50
18/2017 Dodatok č.4 k APVV-14-0556  (pdf / 75.28 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
17.07.2017 26 077,50
13/2017 zabezpečenie vzoriek  (pdf / 185.5 KB)
Poľovnícke združenie Pajštún
900 31 Stupava
IČO: 34008497
06.07.2017 0,00
14/2017 spolupráca  (pdf / 134.9 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
26.06.2017 0,00
11/2017 chránená dieľňa  (pdf / 95.54 KB)
AIMI, s.r.o.
Hybešova 51, 831 06 Bratislava
IČO: 35782838
06.06.2017 0,00
10/2017 poistenie majetku  (pdf / 671.35 KB)
ČSOB poisťovňa, a.s.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
IČO: 31325416
06.06.2017 0,00
12/2017 spločné pracovisko s UK v BA  (pdf / 206.38 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
31.05.2017 0,00
9/2017 Dodatok č. 4 k APVV 0274  (pdf / 90.32 KB)
Parazitologický ústav SAV
Hlinkova 3, 040 01 Košice
IČO: 00586951
24.04.2017 5 049,00
8/2017 Dodatok k APVV 15-0604  (pdf / 85.68 KB)
Scientica, s.r.o.
Hybešova 33, 831 06 Bratislava
IČO: 36775185
12.04.2017 8 398,50
7/2017 Dodatok k APVV 14-0652  (pdf / 84.97 KB)
Scientica, s.r.o.
Hybešova 33, 831 06 Bratislava
IČO: 36775185
12.04.2017 13 300,00
6/2017 Dodatok č. 8 k APVV 0737-12  (pdf / 79.73 KB)
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
11.04.2017 3 143,00
4/2017 Dodatok č. 5  (pdf / 77.32 KB)
BMC SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
31.03.2017 4 452,00
Z201711882_z odstúpenie od Zmluvy EKS  (pdf / 47.35 KB)
ProScience Tech s.r.o.
Dobšinského 20 811 05 Bratislava
IČO: 45868212
17.03.2017 0,00
3/2017 kolektívna zmluva na rok 2017  (pdf / 285.61 KB)
OZ SAV pri Ústave zoológie SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
13.03.2017 0,00
5/2017 Dodatok č. 3 k APVV 0556  (pdf / 89.33 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
24.02.2017 26 077,50
2/2017 dar multif. zariadenia  (pdf / 13.57 KB)
Ing. Danka Sitarčíková
Závodná 3B, 821 06 Bratislava
16.02.2017 0,00