Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
9/2017 Dodatok č. 4 k APVV 0274  (pdf / 90.32 KB)
Parazitologický ústav SAV
Hlinkova 3, 040 01 Košice
IČO: 00586951
24.04.2017 5 049,00
8/2017 Dodatok k APVV 15-0604  (pdf / 85.68 KB)
Scientica, s.r.o.
Hybešova 33, 831 06 Bratislava
IČO: 36775185
12.04.2017 8 398,50
7/2017 Dodatok k APVV 14-0652  (pdf / 84.97 KB)
Scientica, s.r.o.
Hybešova 33, 831 06 Bratislava
IČO: 36775185
12.04.2017 13 300,00
6/2017 Dodatok č. 8 k APVV 0737-12  (pdf / 79.73 KB)
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
11.04.2017 3 143,00
4/2017 Dodatok č. 5  (pdf / 77.32 KB)
BMC SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
31.03.2017 4 452,00
Z201711882_z odstúpenie od Zmluvy EKS  (pdf / 47.35 KB)
ProScience Tech s.r.o.
Dobšinského 20 811 05 Bratislava
IČO: 45868212
17.03.2017 0,00
3/2017 kolektívna zmluva na rok 2017  (pdf / 285.61 KB)
OZ SAV pri Ústave zoológie SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
13.03.2017 0,00
5/2017 Dodatok č. 3 k APVV 0556  (pdf / 89.33 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
24.02.2017 26 077,50
2/2017 dar multif. zariadenia  (pdf / 13.57 KB)
Ing. Danka Sitarčíková
Závodná 3B, 821 06 Bratislava
16.02.2017 0,00