Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
6/2018 Dohoda o podmienkach výskumu č. 7/2018/VSaM/GCH  (pdf / 164.19 KB)
Štátne lesy TANAP-u
Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 31966977
05.04.2018 0,00
7/2018 Zmluva o zapezpečovaní plnenia úloh v oblasti civilnej ochrany  (pdf / 116.69 KB)
Slovenská akadémia vied úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
21.03.2018 0,00
5/2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve  (pdf / 135.67 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
19.03.2018 0,00
3/2018 Zmluva o zákazke na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím  (pdf / 95.9 KB)
AIMI, s.r.o.
Hybešova 51, 831 06 Bratislava
IČO: 35782838
08.03.2018 0,00
4/2018 kolektívna zmluva 2018  (pdf / 282.27 KB)
Základná organizácia OZ SAV pri Ústave zoologie SAV
Dúbravská cesta 9, 842 06 Bratislava
01.03.2018 0,00
02/2018 výroba nerezových stojanov  (pdf / 97.38 KB)
Stredná odborná škola technická
Okružná 693, 022 01 Čadca
13.02.2018 0,00
01/2018 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0556  (pdf / 487 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
16.01.2018 0,00