Informačná stránka organizácie SAV

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Ing., CSc.  Darula, Stanislav  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Dobiáš, Ján  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Dragomirová, Janette  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., CSc.  Držík, Milan  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Haberlandová, Katarína  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kocifaj, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr.  Kocifajová, Anna  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Kómar, Ladislav  Vedecký pracovník
 prom. fyz., CSc.  Koronthályová, Oľga  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Kriváček, Jozef  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Križma, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Kuliffayová, Marta  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Kuzielová, Eva  Vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Malík, Ján  Vedecký pracovník
 Ing.  Malíková, Marta  Odborný pracovník VŠ
 Ing., CSc.  Matiašovský, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.,  Mihálka, Peter  Vedecký pracovník
 prof. Dr. Ing. arch.  Moravčíková, Henrieta  Samostatný vedecký pracovník
 Prof.Dr.Ing.  Palou, Martin-Tchingnabé  Samostatný vedecký pracovník
 Ing. arch., PhD.  Pastoreková, Laura  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Petržala, Jaromír  Vedecký pracovník
 Ing.  Považancová, Mária  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Repka, Miroslav  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Sátor, Ladislav  Vedecký pracovník
 Ing.  Sitarčíková, Danka  Odborný pracovník VŠ
 Prof. Ing., DrSc.  Sládek, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 Prof. RNDr., DrSc.  Sládek, Vladimír  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Szalay, Peter  Vedecký pracovník
 Ing.  Vrabec, Marián  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Žemlička, Matúš  Odborný pracovník VŠ
Počet členov Akademickej obce: 30