Informačná stránka organizácie SAV

Ústav pre výskum srdca SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 RNDr., DrSc.  Barančík, Miroslav  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Barteková, Monika  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Egan-Beňová, Tamara  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD  Farkašová, Veronika  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Ferenczyová, Kristína  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing., PhD.  Ferko, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Fogarassyová, Mária  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Frimmel, Karel  Vedecký pracovník
 Mgr.  Griecsová, Lucia  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Jašová, Magdaléna  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Jelemenský, Marek  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 MUDr., Ing., PhD.  Jendruchová (Javorková), Veronika  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kaločayová, Barbora  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kancírová, Ivana  Vedecký pracovník
 Mgr.  Kovačičová, Ivona  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Križák, Jakub  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Kura, Branislav  Vedecký pracovník
 Mgr.  Lonek, Ľubomír  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr.  Mézešová, Lucia  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Muráriková, Martina  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Okruhlicová, Ľudmila  Samostatný vedecký pracovník
 doc. MUDr., PhD.  Radošinská, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 MUDr., DrSc., FIACS  Ravingerová, Táňa  Vedúci vedecký pracovník
 D.h.c., Prof., MUDr., DrSc., FIACS  Slezák, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Sýkora, Matúš  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Szeiffová Bačová, Barbara  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Šimončíková, Petra  Vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Tribulová, Narcisa  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Vlkovičová, Jana  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Vrbjar, Norbert  Samostatný vedecký pracovník
 MUDr., PhD.  Zálešák, Marek  Vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 31