Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločných činností SAV

Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  https://csc.sav.sk
 
Informácie o riaditeľovi zatiaľ nevložené.
 
Organizačné zložky:
Encyklopedický ústav SAV, Bradáčova 7, 851 02 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: PaedDr. Zuzana Vargová

Ústredný archív SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: Mgr. Jana Gubášová Baherníková

VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: JUDr. Milan Brňák

Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: Mgr. Lukáš Demovič, PhD.

Kongresové centrum Academia, Stará Lesná, 05960 Tatranská Lomnica
Vedúci organizačnej zložky: Božena Dovjaková

Kongresové centrum Smolenice, Smolenice
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Karol Volner

THS USV SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Gabriela Mokráňová