Informačná stránka organizácie SAV

Geografický ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
72/2017 letenky 2ks Zurich - Frankfurt a späť  
STUDENT AGENCY, s.r.o
Obchodná 48, 811 06 Bratislava
IČO: 44551304
17.05.2017 825,04
71/2017 2 ks stlačený vzduch CLEAN IT  
AGEM Computers, spol. s s. r. o,
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Objednávka: 25/2017
17.05.2017 6,00
70/2017 1 ks toner HP CE 505XD Duo pack  
AGEM Computers, spol. s s. r. o,
Panónska 42, 851 01 Bratislava23
IČO: 35692715
Objednávka: 23/2017
17.05.2017 268,80
KDF 69/2017 1 ks PC Agem Intelligence 7760  
AGEM Computers, spol. s s. r. o,
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Objednávka: 19/2017
12.05.2017 886,80
68/2017 výkon technika PO a BOZP  
Silvia Trubirohová
Dunajská 20, 811 08 Bratislava
IČO: 40252762
Zmluva: 02.01.2009
11.05.2017 100,00
67/2017 stravné lístky pre zamestnancov  
SAV Úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
11.05.2017 1 653,30
66/2017 prevádzkové náklady-ostatné služby  
SAV Úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: 14.04.2016
11.05.2017 300,00
65/2017 preddavok na elektrickú energiu  
SAV Úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: zo 14.4.2016
11.05.2017 100,00
64/2017 1 ks PC Intelligence a TP-LINK TL-PA4010 AV500 starter kit  
AGEM Computers, spol. s s. r. o,
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Objednávka: 20/2017
11.05.2017 887,87
62/2017 telekomunikačné náklady  
SAV Úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: 14.04.2016
03.05.2017 57,57
61/2017 1 ks toner Dual pack CB436AD  
AGEM Computers, spol. s s. r. o,
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Objednávka: 16/2017
25.04.2017 129,60
59/2017 konferenčný poplatok p. Rusnak  
UK Prírodovedecká fakulta
Albertov 2038/6, 128 43 Praha
IČO: 00216208
24.04.2017 70,00
58/2017 konferenčný poplatok p. Dudzak  
UK Prírodovedecká fakulta
Albertov 2038/6, 128 00 Praha
IČO: 00216208
24.04.2017 60,00
57/2017 prevádzkové náklady vodné-stočné  
SAV Úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: 14.04.2016
24.04.2017 35,41
56/2017 odborná publikácia Verejná správa  
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
24.04.2017 33,00
55/2017 servis GPS antény GG03  
Geotech Bratislava, s. r. o.
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
IČO: 45948992
Objednávka: 11/2017
11.04.2017 200,00
54/2017 objednanie 1 ks toneru HP Q2612AD  
AGEM Computers, spol. s s. r. o,
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Objednávka: 14/2017
11.04.2017 126,48
53/2017 myš, klávesnice  
AGEM Computers, spol. s s. r. o,
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 35692715
Objednávka: 15/2017
11.04.2017 15,43
52/2017 časopis Demografie  
Český statistický úřad
Na padesátem 81, 100 82 Praha 10
IČO: 00025593
Objednávka: 58/2016
10.04.2017 31,00
51/2017 výkon technika PO a BOZP  
Silvia Trubirohová
Dunajská 20, 811 08 Bratislava
IČO: 40252752
Zmluva: 14.04.2016
10.04.2017 100,00
50/2017 preddavok na elektrickú energiu  
SAV Úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: 14.04.2016
10.04.2017 100,00
49/2017 prevádzkové náklady-ostatné služby  
SAV Úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: 14.04.2016
10.04.2017 300,00
48/2017 stravné lístky pre zamestnancov  
SAV Úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: 14.04.2016
10.04.2017 1 557,60
47/2017 prevádzkové náklady vodné-stočné  
SAV Úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: 14.04.2016
07.04.2017 30,36
46/2017 korektúra textu v anglickom jazyku  
Andreus s.r.o.
Rötgenova 20, 851 01 Bratislava
IČO: 45865493
Objednávka: 12/2017
04.04.2017 154,40
45/2017 telekomunikačné náklady  
SAV Úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: zmluva o výpožičke zo 14.4.201
30.03.2017 35,57
44/2017 korektúra textu v anglickom jazyku  
Cathel Hutchison Editing
Lamington, Nr Invergordon, Ross-Shire, IV18 OPE
IČO: 00166545
Objednávka: internetova objednavka
28.03.2017 119,13
42/2017 telekomunikačné náklady  
Slovenská akadémia vied Úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: z 14.4.2016
16.03.2017 20,84
38/2017 výroba a dodávka Geografického časopisu č 4/2016  
SAP-Slovak Academic Press s. r. o.
Šafárikovo nám.2, 811 02 Bratislava
IČO: 35910909
Objednávka: 5/20217
08.03.2017 1 032,00
37/2017 ubytovanie,strava-výročný seminár  
KC Smolenice SAV
Zámocká č.18, 909 04 Smolenice
IČO: 42159580
Objednávka: 8/2017
08.03.2017 107,61
36/2017 výkon technika PO a BOZP  
Silvia Trubirohová
Dunajská 20, 811 08 Bratislava
IČO: 40252752
Zmluva: z 1.11.2016
08.03.2017 100,00
35/2017 preddavok na elektrickú energiu  
Slovenská akadémia vied Úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: zo 14.4.2016
08.03.2017 100,00
34/2017 prevádzkové náklady-ostatné služby  
Slovenská akadémia vied Úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: 14.4.2016
08.03.2017 300,00
33/2017 stravné lístky pre zamestnancov  
Slovenská akadémia vied Úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 10/2017
08.03.2017 1 900,80
32/2017 prevádzkové náklady vodné-stočné  
Slovenská akadémia vied Úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: zo 14.4.2016
07.03.2017 31,57
31/2017 korektúra textu v anglickom jazyku  
Proof-Reading-Service.com
Business Centre, Work Road, Hertfirdshire, SG 1GJ UK
Objednávka: internetová
01.03.2017 73,40
30/2017 odborná publikácia  
Malé centrum s.r.o.
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
IČO: 35812575
Objednávka: 102/2017
01.03.2017 73,15
27/2017 korektúra textu v anglickom jazyku  
Wiley Edition Services
West Main Street,Suite 102 Durham,NC 27701, US
Objednávka: 9/2017
23.02.2017 388,20
25/2017 predplatné za odborný časopis PAM  
Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
Objednávka: periodická
21.02.2017 66,00
24/2017 korektúra textu v anglickom jazyku  
Mgr. Jozef Ferencz-DIFFERENCZE
D. Ertla 5, 960 01 Zvolen
Objednávka: 6/2017
21.02.2017 94,50

1/2  Ďalej Koniec