Informačná stránka organizácie SAV

Geografický ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
13/2017 stravné lístky pre zamestnancov  
Slovenská akadémia vied Úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Podpísal: Marián Bugala (Hospodársko-správny útvar - vedúci)
23.03.2017 1 557,60
12/2017 korektúra textu v anglickom jazyku  
Andreus s.r.o.
Rötgenova 20, 851 01 Bratislava
IČO: 45865493
Podpísal: Daniel Michniak (riaditeľ ústavu)
10.03.2017 154,40
11/2017 servis GPS antény GG03  
Geotech Bratislava, s. r. o.
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
IČO: 45948992
Podpísal: Marián Bugala (Hospodársko-správny útvar - vedúci)
08.03.2017 200,00
9/2017 korektúra textu v anglickom jazyku  
Wiley Edition Services
West Main Street,Suite 102 Durham,NC 27701, US
Podpísal: Marián Bugala (Hospodársko-správny útvar - vedúci)
22.02.2017 388,20
10/2017 stravné lístky pre zamestnancov  
Slovenská akadémia vied Úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Podpísal: Marián Bugala (Hospodársko-správny útvar - vedúci)
22.02.2017 1 900,80
8/2017 ubytovanie a stravovanie v KC Smolenice  
KC Smolenice SAV
Zámocká č.18, 909 04 Smolenice
IČO: 42159580
Podpísal: Marián Bugala (Hospodársko-správny útvar - vedúci)
20.02.2017 150,00
7/2017 slúchadlá a stolička  
AGEM Computers, spol. s s. r. o,
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Podpísal: Marián Bugala (Hospodársko-správny útvar - vedúci)
10.02.2017 66,48
6/2017 korektúra anglického textu  
Mgr. Jozef Ferencz
R.Ertla 5, 960 01 Zvolen
IČO: 50583020
Podpísal: Marián Bugala (Hospodársko-správny útvar - vedúci)
27.01.2017 94,50
5/2017 výroba a dodávka Geografického časopisu č 4/2016  
SAP-Slovak Academic Press s. r. o.
Šafárikovo nám.2, 811 02 Bratislava
IČO: 35910909
Podpísal: Marián Bugala (Hospodársko-správny útvar - vedúci)
25.01.2017 1 150,00
4/2017 stravné lístky pre zamestnancov  
SAV Úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Podpísal: Marián Bugala (Hospodársko-správny útvar - vedúci)
24.01.2017 1 772,10
3/2017 tonery, batérie AA, AAA  
AGEM Computers, spol. s s. r. o,
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Podpísal: Marián Bugala (Hospodársko-správny útvar - vedúci)
17.01.2017 133,15
2/2017 korekčný signál  
Marián Blaško
Palisády 9, 811 03 Bratislava
IČO: 45663670
Podpísal: Marián Bugala (Hospodársko-správny útvar - vedúci)
13.01.2017 240,00
1/2017 monitor Samsung  
NAY a. s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
IČO: 35739487
Podpísal: Marián Bugala (Hospodársko-správny útvar - vedúci)
12.01.2017 239,00