Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Neurobiologický ústav SAV

Neuroprotektívne potenciál zamrazených mezenchýmových kmeňových buniek (MSCs) placenty, extraktov, séra pupočníkovej krvi pri poranení miechy (SCI).
Neuroprotective potential of cryopreserved placental mesenchymal stem cells (MSCs), extract, cord blood serum in the spinal cord injury (SCI).
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Slovinská Lucia PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

-
Targeting molecular pathways of glycolipotoxicity by a novel carboxymethylated mercaptotriazinoindole inhibitor of aldo-keto reductase AKR1B1 in diabetes, inflammation and age-related neurodegeneration.
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Račeková Enikö CSc.
Doba trvania: 15.4.2016 - 15.4.2019

Vytrvalostný tréning a/alebo aplikácia rastových faktorov ako nové terapeutické prístupy v liečbe miechy po jej poranení
Endurance Training and/or administration of neurotrophic factor as a novel therapeutic approach for treatment of Spinal Cord Injury
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lukáčová Nadežda DrSc.
Anotácia:Mossakowski Medical Research Centre Polish- Academy of Sciences
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Vývoj inovatívnej metódy na efektívnu liečbu poškodenia miechy.
Developing of innovative method of spinal cord injury effective treatment.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gálik Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 4