Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Investigation of concrete matrix composites, shape memory foams and selected aggregates with application of X-ray microtomography
Investigation of concrete matrix composites, shape memory foams and selected aggregates with application of X-ray microtomography
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kúdela ml. Stanislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Investigation of the influence of plastic strain instabilities on the fracture of Mg-Li-Zn alloys with the application of acoustic emission method
Investigation of the influence of plastic strain instabilities on the fracture of Mg-Li-Zn alloys with the application of acoustic emission method
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ing. Kúdela st. Stanislav CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Novel magnesium composites for ultralight structural components MagUltra
Novel magnesium composites for ultralight structural components MagUltra
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Ing. Simančík František
Doba trvania: 1.5.2016 - 30.4.2018

On the formation of bonding between native powder surface oxide layers in composites fabricated by forging of Mg, Al, and Ti powders
On the formation of bonding between native powder surface oxide layers in composites fabricated by forging of Mg, Al, and Ti powders
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balog Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2018

Projekt spolupráce s priemyselným partnerom
Industrial partner collaboration project
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tobolka Peter
Doba trvania: 2.5.2017 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 5