Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Mgr. Daniel Michniak, PhD.

riaditeľ, samostatný vedecký pracovník

Geografický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/57510187