Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

PhDr. Magdalena Piscová, CSc.

samostatná vedecká pracovníčka

Sociologický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/529 64 355 kl. 106
Fax: 02/529 62 315