Informačná stránka organizácie SAV

Logo

VEDA, vydavateľstvo SAV

Dúbravská cesta 9
845 02 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.veda.sav.sk
E-mail organizácie: 
 

Detašované pracoviská

VEDA, vydavateľstvo SAV - Redakčný úsek, Štefánikova 3, 811 01 Bratislava

VEDA, vydavateľstvo SAV - Kníhkupectvo VEDA v Bratislave, Štefánikova 3, 811 01 Bratislava

VEDA, vydavateľstvo SAV - Kníhkupectvo VEDA v Trnave, Rybníková 13/A, 917 01 Trnava

VEDA, vydavateľstvo SAV - Malé kongresové centrum, Štefánikova 3, 811 01 Bratislava

 
Riaditeľ: JUDr. Milan Brňák
E-mail:
Tel: 02/ 32293700
Fax:
Sekretariát: Ema Žovinková
E-mail:
Tel: 02/ 32293707
Fax:
 
Zriaďovateľom VEDY, vydavateľstva SAV, je Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied.

Veda je príspevkovou organizáciou.


Predmetom činnosti VEDY, vydavateľstva SAV, je:


  • edičná, vydavateľská a výrobná činnosť periodickej a neperiodickej vedeckej, odbornej a populárno–vedeckej literatúry pre organizácie Slovenskej akadémie vied a mimo nej

  • reklamná, propagačná a obchodná činnosť

  • nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a jeho predaj

  • sprostredkovanie v oblasti služieb a obchodu pre organizačné zložky Slovenskej akadémie vied a mimo nej

  • zabezpečovanie technického spracovania, prípravy tlačových podkladov, polygrafickej výroby, knihárskeho spracovania, ako aj expedícia a distribúcia


    Sídlom VEDY je Bratislava a jej územná pôsobnosť je vymedzená územím Slovenskej republiky.